ANNA3 | Voor al uw concerten en tentoonstellingen | Antwerpen Linkeroever | Sint-Anna-ten-Drieënkerk huren - Tarieven

KERK HUREN – Tarieven

vier categorieën gebruikers

ANNA3 onderscheidt vier categorieën van gebruikers. Wie aanspraak wil maken op de voordelen van een categorie dient aan de voorwaarden en/of verplichtingen te voldoen.

 

Categorie A

Door de overheid erkende muziekscholen en de parochiale verenigingen van de parochie Sint-Anna-ten-Drieën;

Categorie B

Socio-culturele verenigingen die een structurele vorm van samenwerking met de ANNA3 onderhouden, maar die geen integraal onderdeel uitmaken van de ANNA3-werking.

De geplande activiteiten waarvoor een aanvraag tot het gebruik van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd ingediend liggen in lijn met de activiteiten van ANNA3;

Categorie C

Andere socio-culturele verenigingen die niet thuishoren in de categorieën A en B en waarvan de geplande activiteiten waarvoor een aanvraag tot het gebruik van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd ingediend in lijn liggen met de activiteiten van ANNA3;

Categorie D

Alle overige gebruikers die niet onder te brengen zijn in de categorieën A, B en C en waarvan de geplande activiteiten waarvoor een aanvraag tot het gebruik van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd ingediend in lijn liggen met de activiteiten van ANNA3 of waarvoor de afgevaardigde van ANNA3 expliciet de toelating geeft.

Indien op basis van de door de gebruiker verstrekte informatie een prijscategorie wordt toegekend, maar uit de feiten blijkt dat het om een activiteit uit een hogere categorie gaat, kan de afgevaardigde van ANNA3 alsnog de voorwaarden herzien.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

volledige tekst

De volledige tekst van tarief-en huishoudelijk reglement voor het gebruik van de Sint-Anna-ten-Drieënkerk kan u hier raadplegen.

TARIEVEN

twaalf tarieven

De tarieven voor het gebruik van de verschillende locaties zijn geënt op de verschillende categorieën van gebruikers.

Deze tarieven zijn de volgende:

(de prijzen zijn aangegeven per dag en per categorie gebruikers) Ganse kerk
(alle ruimtes)
Enkel Weekkapel Enkel Joachimzaal
Cat. A: Erkende muziekscholen en parochiale verenigingen: 200 euro 100 euro 100 euro
Cat. B: Socio-culturele verenigingen met een structurele samenwerking met ANNA3 maar die geen deel uitmaken van ANNA3: 400 euro 200 euro 200 euro
Cat. C: Socio-culturele verenigingen waarvan de geplande activiteit waarvoor de aanvraag wordt ingediend in lijn ligt met de activiteiten van ANNA3: 600 euro 250 euro 250 euro
Cat. D: andere aanvragers dan A, B of C: 800 euro 300 euro 300 euro

 

De kerk en weekkapel kunnen maximaal twee opeenvolgende dagen gebruikt worden.

Bij aanvragen voor langere periodes dient een beslissing genomen te worden binnen de raad van bestuur van ANNA3.

In de tarieven zijn de kosten van ventilatie en elektriciteit inbegrepen, de verwarming wordt afzonderlijk aangerekend naargelang het seizoen (zie hierna). Tijdens de gebruiksperiode staat de gebruiker zelf in voor de schoonmaak van de gebruikte ruimtes.

De volledige gelijkvloers verdieping van het kerkgebouw is toegankelijk voor andersvaliden.

De Joachimzaal op niveau -1 is enkel te bereiken met een trap. Er is geen lift aanwezig in het gebouw.

Voor bepaalde zaken wordt een toeslag gevraagd bovenop de hierboven vermelde tarieven. Deze kosten worden ingecalculeerd in de gebruiksvergoeding die de gebruiker vooraf dient te betalen. Onvoorziene kosten worden verrekend met de waarborgsom na afloop van het gebruik.

De gehanteerde toeslagen zijn de volgende:

(toeslagen per dag) Ganse kerk
(alle ruimtes)
Enkel
Weekkapel
Enkel
Joachimzaal
Verwarmingstoeslag (van 1 oktober tot en met 15 april) 100 euro 20 euro 20 euro
Waarborg 500 euro 250 euro 250 euro
Afzonderlijke repetitie of voorbereiding op een andere dag dan concert (+ eventueel verwarmingstoeslag) 200 euro 100 euro 100 euro
Kleine tentoonstelling
(toeslag = som per dag waarbij voor geen enkele dag het basistarief is verschuldigd)
Niet van toepassing (nvt) Niet van toepassing (nvt) 100 euro
Verplichte minimumdienst voor technische ondersteuning (forfait van 4 uur voor 1 persoon voor de activiteit) 120 euro 120 euro 120 euro
Extra-prestaties voor technische ondersteuning en per aangebroken uur aanwezigheid bovenop het forfait van 4 uur én vanaf 22:00 uur tot het sluiten van de kerk (wordt verrekend na het concert via de waarborg) 30 euro 30 euro 30 euro
Gebruik LED-bars en spots (max 10 + 8) 100 euro 100 euro 100 euro
Gebruik orgel (incl. stemmen vooraf) 300 euro nvt nvt
Gebruik vaste beamerinstallatie kerkruimte 50 euro nvt nvt
Opkuis bij in gebreke blijven van de gebruiker (per uur) 30 euro 30 euro 30 euro
Het opzetten en gebruiken van een ticketreserveringsmodule op de website van ANNA3 is mogelijk aan een kostprijs van 1,00 euro per gereserveerd ticket. De kostprijs hiervan wordt na het concert verrekend met de waarborg.