ANNA3 | 2e Symfonie van Mahler | Mahler Student Festival Orchestra & Chorus | Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023 | 20 uur | Sint-Anna-ten-Drieënkerk Antwerpen Linkeroever

Vrijdag 10 maart 2023
Zaterdag 11 maart 2023

2DE SYMFONIE VAN MAHLER

 

20.00 uur concert

19.30 uur deuren open

 

 

tickets

  • ticket -26 jaar: 5 euro
  • standaardticket: 15 euro
  • steunticket: 25 euro
  • Nog enkele kaarten aan de kassa

 

Voor het uitgebreide orkest en koor is het een enorme inspanning om Symfonie 2 uit te voeren. Toen Mahler het als dirigent zelf op de lessenaar had moet het tijdens de repetities een chaos geweest zijn. Mahler vergde het uiterste van zijn musici.

Inmiddels is Symfonie 2 een pronkstuk in de muziekliteratuur.

Tientallen jonge studenten van allerlei conservatoria gaan vrijwillig de uitdaging aan om dit meesterwerk twee keer op te voeren.

Gustav Mahler (1860 – 1911) was geen gemakkelijk mens voor zijn omgeving. Discipline eiste hij niet alleen van zijn gezin maar ook van de orkestleden van de Weense Opera waar Mahler de scepter zwaaide. En dan ook nog zijn eeuwige strijd met God, het aardse bestaan en zijn joodse komaf. Vaak verkeerde Mahler op het randje van een zenuwinstorting. Dit alles klinkt vaak door in zijn grootse symfonieën.

Symfonie 2 uit 1894 is een voorbeeld van Mahler zijn worstelingen met het bestaan en het hoe en waarom.

Het eerste deel van deze monumentale symfonie heeft veel weg van een treurmars. Alles verwijst naar het hiernamaals. Het werk heeft als ondertitel Wederopstanding. Zo beluisteren we flarden van het Dies Irae en gezangen die ons verwijzen naar het geloof.

Het tweede deel, een menuet, laat ons even uitblazen. Mahler dwingt onze gedachten naar een dierbare overledene.

Deel drie is een Scherzo. Mahler gebruikt hier een melodie van een ironisch lied uit Des Knaben Wunderhorn (bundel van oud-Duitse volksliederen).

In het vierde deel Urlicht, eveneens uit Des Knaben Wunderhorn,  zingt een vrouwenstem over de mens in nood, de gang naar de hemel en het eeuwige leven na de dood. Een finale zoals Beethoven dat deed, met koor. Fanfares klinken.

In het vijfde deel opnieuw het Dies Irae. Het einde der tijden wordt verklankt door ongelooflijk veel slagwerk en schetterend koper (ook vanachter het toneel), en aan het slot een orgel… Aangrijpend is het ‘Auferstehen’, gezongen door het koor.

Symfonie 2 heeft als bijnaam de Auferstehungssymphonie (“Wederopstandingssymfonie”).

Mahler zelf dirigeerde de première op 13 december 1895 in Berlijn.

Uitvoerders

  • Mahler Student Festival Orchestra & Chorus

  • Lars Corijn, dirigent

  • Neomi Shadmi, mezzosopraan

  • Kristien Doumen, sopraan

 

Programma

  • 2de Symfonie van Mahler, ‘Wederopstanding’

Coronamaatregelen

ANNA3 leeft alle maatregelen na die de overheid op het ogenblik van het concert oplegt in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. Er is ontsmettingsmiddel voor uw handen, we meten de CO2 in de kerk en de kerk wordt permanent geventileerd met verse lucht, enz…

Voelt u zich ziek, kom dan zeker niet!

Zaterdag 11 maart 2023

Vrijdag 10 maart 2023